Кратък фирмен профил

Созопол Яхтинг АД - София


Контакти

София, 1415
ж.к. Драгалевци, ул. Еловица 44, партер "Хелитранс"
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175289096
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 21.01.2019 
Предмет на дейност: Търговия с яхти и отдаването им под наем, хотелиерство и ресторантьорство, консултантска дейност, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова и маркетингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

03.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 270 пъти
[2016: 165, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 1, ... ]