Кратък фирмен профил

Мостстрой Пловдив АД - Пловдив [Несъстоятелност]


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Брезовска 34, ет.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175435932
Капитал (лв.): 4 444 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 26.02.2018 
Предмет на дейност: Строителство, реконструкция и ремонт на мостове и мостови съоръжения, на пътища и пътни съоръжения и всякакви други инфраструктурни съоръжения, инженерингова и научно-изследователска дейност; придобиване, управление и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества; вътрешна и външна търговия; специализиран оператор на ро-ро терминал и всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
29.07.2011: Мостстрой АД-София /в несъстоятелност/ (5MY) Мостстрой АД /в...
28.07.2011: „Мостстрой” АД /в неплатежоспособност/ уведомява своите...
15.06.2011: Синдик поема фалиралата "Мостстрой - Пловдив", след като преди...
09.06.2011: Окръжният съд в Пловдив е открил производство по несъстоятелност...
08.06.2011: Пловдивският окръжен съд обяви неплатежоспособността на...
02.02.2011: Единайсет фирми ще бъдат дадени на прокурор заради системно...
01.02.2011: Главната инспекция по труда /ГИТ/ ще даде на прокурор 11 фирми...
01.02.2011: Не плащаш заплати - дават те на прокурор. Обвинители запретват...
22.12.2010: Софийският градски съд (СГС) е отхвърлил молбата за откриване на...
26.11.2010: "Мостстрой-Велико Търново" вече официално е в несъстоятелност,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 587 пъти
[2016: 81, 2015: 53, 2014: 65, 2013: 131, 2012: 219, 2011: 93, ... ]