Кратък фирмен профил

Емирейтс пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1618
бул. България 132, вх.А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175411237
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 03.08.2020  Предстоящо - 26.08.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върxу недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
05.08.2020: Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15) На проведено на 03.08.2020...
04.08.2020: Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15) На проведено извънредно...
29.07.2020: Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15) На проведено редовно ОСА...
20.07.2020: Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15) В БФБ АД са постъпили...
13.07.2020: Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15) Поради липса на кворум,...
01.07.2020: Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15) В БФБ АД са постъпили...
04.06.2020: Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15) В БФБ АД са постъпили...
04.05.2020: Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15) В БФБ АД са постъпили...
28.04.2020: Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15) Дружеството уведомява за...
21.05.2019: Емирейтс пропъртис АДСИЦ - София свиква Извънредно общо събрание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 183 пъти
[2016: 745, 2015: 78, 2014: 54, 2013: 109, 2012: 333, 2011: 303, ... ]