Кратък фирмен профил

Далия ЕАД - София


Контакти

София, 1233
ж.к. Банишора, бл. 18, вх. А, ет. 5, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107593458
Капитал (лв.): 400 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други мебели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 30.05.2017 
Предмет на дейност: Производство на биобрикети; проектиране и изпълнение на биотехнолоии; покупка на стоки и реализацията им в първоначален преработен и обработен вид, търговия на едро и дребно; производство на мебели, дървопреработване и дърводелски услуги (при спазване на законовия режим); хотелиерство и ресторантъорство; търговия на едро и дребно с горива, смазочни материали и други петролни продукти; строителство, проектиране, инженеринг на промишлени и жилищни сгради, комуникационни и енергийни обекти и съоръжения; производство на разрешени стоки и реализацията им, търговско представителство и посредничество; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, международен транспорт; производство, изкупуване, преработка и търговия с разрешена селскостопанска продукция; консултанска дейност; всички други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
05.06.2017: Далия ЕАД-Габрово (DAD) На проведено ОСА от 30.05.2017 год. на...
27.04.2017: Далия ЕАД-Габрово, (DAD) На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV...
25.04.2017: Далия ЕАД-Габрово (DAD) В БФБ-София АД са постъпили материали...
14.12.2016: Далия ЕАД-Габрово, (DAD) На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV...
01.06.2016: Далия ЕАД-Габрово (DAD) На проведено ОСА от 30.05.2016 г. на...
21.04.2016: Далия ЕАД-Габрово (DAD) В БФБ-София АД са постъпили материали...
05.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.03.2016: Цели 25 дружества са заплашени от спиране от търговия на...
15.03.2016: Емисиите на 23 дружества застрашени от временно спиране на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 331 пъти
[2016: 163, 2015: 74, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 247, 2011: 230, ... ]