Кратък фирмен профил

Балканпак ООД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
бул. 23-ти Пехотен шипченски полк 114
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123654647
Капитал (лв.): 30 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
Предмет на дейност: Търговия с промишлени и xранителни стоки и всякаква друга незабранена от закона дейност, която по предмет и обем изисква воденето й да става по търговски начин, а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 358 пъти
[2016: 223, 2015: 36, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 66, ... ]