Кратък фирмен профил

Инвестра МЛ АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Андрей Ляпчев 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175410968
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Управление и реализация на инвестиционни проекти в недвижими имоти, строителство, покупка, продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, представителство, посредничество и агентство, външноикономическа дейност, маркетингова дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

11.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 540 пъти
[2016: 70, 2015: 56, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 249, 2011: 18, ... ]