Кратък фирмен профил

Кариери 2007 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4016
ул. Луна 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 160133305
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на скални материали на блокове за строителството
Общи събрания: Последно - 13.06.2019 
Предмет на дейност: Добив и експлоатация на инертни материали за строителство, търговска дейност в страната и чужбина със строителни, инертни материали и системи, проектиране, строителство и предприемачество, разработване, внедряване и търговия с нестандартни теxнологии и материали в строителството, организиране на всички видове разрешени производства и услуги в областта на промишлеността, селското стопанство, транспорта, културата, туризма, и всички останали, разрешени от закона дейности.
 

12.12.2013: Две нови и две прекратени концесии прие Министерски...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 533 пъти
[2016: 290, 2015: 33, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 135, 2011: 5, ... ]