Кратък фирмен профил

ЮМС АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1113
ул. Елемаг 30 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831657906
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 19.07.2018 
Предмет на дейност: Организиране на реклама, провеждане на рекламни мероприятия, връзки с обществеността чрез средствата за рекламата, информационна дейност, връзки с медиите и всички средства за реклама и информация, търговско представителство.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
17.02.2017: Име на длъжника, Общо задължения към КТБ АД (н), Обща сума на...
20.07.2010: ЮМС АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
26.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.05.2009: Шест компании подадоха заявления за участие в конкурса за...
20.12.2007: Съветът на директорите на "ЮМС" - АД, София, на основание чл....
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.06.2007: Съветът на директорите на "ЮМС" - АД, София, на основание чл....
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 517 пъти
[2016: 137, 2015: 49, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 148, 2011: 29, ... ]