Кратък фирмен профил

Специализирана болница за активно лечение по кардиология Медика Кор ЕАД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Пирот 24, вх. 3, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117684874
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Организиране на специализирана болнична помощ в областта на кардиологията по чл.9, ал.1, т.1, във връзка с чл.20 и чл.23, ал.2 от закона за лечебните заведения /специализирана болница за активно лечение по кардиология /;осъществяване на дейности по чл.19, т.1, 3, 4, 6 и 7 от закона за лечебните заведения.
 

19.06.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 255 пъти
[2016: 60, 2015: 39, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 96, 2011: 8, ... ]