Кратък фирмен профил

Е-Инвест АД - София


Контакти

София, 1330
ул. Акад. Иван Е. Гешов 2 Е
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148107123
Капитал (лв.): 1 184 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Предмет на дейност: Консултантска и експертна дейност в сферата на фирменото управление, маркетинга и инвестициите, отдаване на имоти и вещи под наем.
 

17.02.2010: Е-Инвест ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
22.07.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 524 пъти
[2016: 122, 2015: 58, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 192, 2011: 33, ... ]