Кратък фирмен профил

Адвертайзинг Продиджи АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучър 103, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175418705
Капитал (лв.): 720 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 30.05.2014 
Предмет на дейност: Рекламна, информационна, маркетингова и издателска дейност, изготвяне на рекламни, медийни и маркетингови стратегии и реализацията им, организиране и рекламно обслужване на събития и промоции, търговско представителство, комисионерство, връзки с обществеността, обслужване на връзки с обществеността, обслужване на връзки с клиенти, мениджърска, посредническа дейност, производство на аудио, телевизионни, музикални и видео програми и продукции, спонсорство, вътрешно и външнотърговска дейност; създаване и опериране на телевизионни канали и радиа, както и всякава друга дейност, незабранеа от закона; в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването и преди това.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
16.04.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
03.06.2014: Адвертайзинг Продиджи АД-София (AR1) На проведено ОСА от...
30.04.2014: Адвертайзинг Продиджи АД-София (AR1) В БФБ-София АД са...
28.03.2014: Адвертайзинг Продиджи АД-София (AR1) На проведено ОСА от...
26.02.2014: Адвертайзинг Продиджи АД-София (AR1) В БФБ-София АД са...
17.05.2013: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
07.12.2012: Адвертайзинг Продиджи АД-София (AR1) На проведено ОСА от...
31.10.2012: Адвертайзинг Продиджи АД-София (AR1) В БФБ-София АД са...
12.07.2012: Адвертайзинг Продиджи АД-София (AR1) На проведено ОСА от...
11.07.2012: Адвертайзинг Продиджи АД-София (AR1) На проведено ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 321 пъти
[2016: 134, 2015: 66, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 302, 2011: 211, ... ]