Кратък фирмен профил

Специализирани логистични системи АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122022915
Капитал (лв.): 535 000
 
 
 

Отрасъл: Обработка на данни
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 10.07.2018 
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане и внедряване при спазване на съответните законови изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на теритоприята на република българия и други страни, всякакви незабранени от закона дейности, свързани с локализация на обекти, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, научно – развойна дейност, всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.
 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
13.09.2018: Специализирани логистични системи АД-София (2SLB) Във връзка с...
03.09.2018: Специализирани логистични системи АД-София...
03.09.2018: Специализирани логистични системи АД-София...
03.09.2018: Специализирани логистични системи АД-София...
31.07.2018: Специализирани логистични системи АД-София...
01.06.2018: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) На основание...
01.06.2018: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) В БФБ-София АД са...
01.06.2018: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) Дружеството...
01.06.2018: В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Специализирани...
31.05.2018: Специализирани логистични системи АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 125 пъти
[2016: 347, 2015: 83, 2014: 51, 2013: 103, 2012: 261, 2011: 90, ... ]