Кратък фирмен профил

Т.Г.С. Инвест ЕООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
бул. Славянски 62
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127594350
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно със селскостопанска продукция, промишлени и хранителни стоки; търговско представителство и посредничество; комисионна, спедиционна и превозна дейност; ресторантьорство; доставка, сервиз и ремонт на компютърни системи, домакинска и битова техника; пред проектни проучвания, идейно и работно проектиране и промишлен дизайн; предпечатна подготовка и полиграфическа дейност; рекламна дейност и маркетинг; внос, износ и продажба на мпс; търговия на едро и дребно с алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия; търговия с безалкохолни напитки и минерални води; строителна дейност и посредничество в търговия с недвижими имоти; дърводобив и търговия с дървен материал; внос, износ, бартерни сделки и реекспорт; всички други дейности, незабранени със закон.
 

05.09.2008: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 522 пъти
[2016: 194, 2015: 47, 2014: 47, 2013: 95, 2012: 190, 2011: 8, ... ]