Кратък фирмен профил

Алекто консулт АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Персенк 1, вх. А, ет.3, ап.5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175232818
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия, представителство и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантъорство, рекламна дейност, информационни услуги, строително - ремонтна дейност, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 

07.05.2009: Алекто консулт АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.05.2009: Алекто консулт АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
07.05.2009: Алекто консулт АД - София свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 425 пъти
[2016: 86, 2015: 52, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 176, 2011: 18, ... ]