Кратък фирмен профил

Прокредит Развитие България АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175198547
Капитал (лв.): 2 583 105
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 15.06.2020 
Предмет на дейност: Финансови консултации, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, консултантска, комисионна, предприемаческа, рекламна, информационна и маркетингова дейност, извършване на търговска дейност в страната и чужбина в това число придобиване на права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, придобиване на права и задължения по всякакъв начин, извършване на други търговски сделки и/или дейност, които не противоречат на действащото законодателство.
 

08.11.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.06.2010: Прокредит Развитие България АД - София свиква Годишно общо...
26.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.04.2009: Прокредит Развитие България АД - София свиква Годишно общо...
29.04.2009: Прокредит Развитие България АД - София свиква Годишно общо...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 252 пъти
[2016: 612, 2015: 108, 2014: 66, 2013: 132, 2012: 328, 2011: 55, ... ]