Кратък фирмен профил

Билдко ООД - София


Контакти

София, 1700
бул. Симеоновско шосе 85, бл.3, вх. Б, ет. 4,офис 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131421824
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Строителство на сгради за жилищни и производствени нужди, покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица, външно и вътрешнотърговска дейност, дистрибуция, както и всички други дейности не забранени от закон.
 

27.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.08.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 129 пъти
[2016: 6, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 62, 2011: 4, ... ]