Кратък фирмен профил

Мадара ЛЦ ЕООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
бул. Мадара 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127570730
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Леене на стомана
Предмет на дейност: Леене на фасонни отливки от въглеродна и легирана стомана, сив и сферографичен чугун, съчмопочистване на отливки и деатйли; боядисване, грундиране на отливки, изковки и детайли ; термообработка на отливки, детайли, конструкции; търговия с метални отпадъци и вторични суровини; разработване и ремонт на леярски модели; ремонт на леярска екипировка и оборудване; посредничество при сделки с недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия със селскостопанска продукция; производство и търговия със семена и посадъчен материал, след съответното разрешение; покупко – продажба на препарати и продукти за растителна защита, след съответното разрешение; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия с горива, гориво - смазочни материали и всякакви петролни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; валутни сделки в съответствие с действащото законодателство; издаване на менителници, записи на заповеди, чекове; складови сделки; лицензионни сделки; извършване на стоков контрол; превоз на стоки и товари в страната и в чужбина с товарен и лекотоварен автомобилен транспорт; авторемонтни услуги и автокозметични услуги и други такива; международен транспорт и туризъм; таксиметрова дейност; организиране на курсове за подготовка и квалификация на водачи на мпс; арендаторство /наемане и отдаване под наем на земеделска земя; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, както и предоставянето на други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; предприемачество и извършване на строително – ремонтни дейности; лизингови сделки; охранителна дейност; извършване на дейности по смисъла на чл.1, ал.3 от тз - ремонт на аудио, видео и ел.техника; поставяне на кабелни и сателитни системи; дърводелски услуги; счетоводни услуги; продажба на авточасти и тенекеджийкси услуги; външнотърговски и външноикономически сделки и други позволени от закона.
 

19.02.2010: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 240 пъти
[2016: 44, 2015: 14, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 23, ... ]