Кратък фирмен профил

Тивити Пак ЕООД - Разград


Контакти

Разград, 7200
ж.к. Орел, бл. 8, вх. Б, ап. 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 116545206
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други стоки за домакинството
Предмет на дейност: Организация, производство и търговия в страната и чужбина с промишлени и селскостопански стоки; финансово счетоводни и данъчни услуги, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество; транспортна и таксиметрова дейност в страната и чужбина, хотелиерска и туристическа дейност (след лиценз), рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; строителна дейност; организиране и експолатация на собствена и наета търговска мрежа; организиране и експолатация на увеселителни заведения, ресторантъорство, оказионна търговия, поддържане и производство на битова и електронна техника; търговия с билки, производство и търговия с безалкохолни напитки; сделки с интелектуална собственост, търговия с цветни и черни метали и скраб (след съответно разрешение), както и всякаква друга дейност не-забранена със закон, а за някои стоки и дейности след получаването на лиценз от оторизирани държавни органи.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 160 пъти
[2016: 30, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 87, ... ]