Кратък фирмен профил

Ноя АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
ул. Търговска 52
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110011932
Капитал (лв.): 69 886
 
 
 

Отрасъл: Производство на арматурни изделия
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 05.11.2018  Предстоящо - 10.06.2019 
Предмет на дейност: Производство и търговия на стоки за бита, комунално стопанство, комунално-битови услуги за населението, развойно-внедрителска дейност, търговско-снабдителска дейност, внос и износ, транспортна дейност и други разрешени от българското законодателство дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
12.10.2010: Два апетитни имота на "Ноя Ловеч" АД на централната улица...
23.03.2010: Ноя АД - Ловеч свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
06.03.2009: Ноя АД - Ловеч свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
04.04.2008: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.04.2008: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ...
01.04.2008: Съветът на директорите на "Ноя" - АД, Ловеч, на основание чл....
03.08.2007: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ...
03.08.2007: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
29.05.2007: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ...
12.03.2007: Община Ловеч ще продава 100% от фирма, в която държи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 206 пъти
[2016: 313, 2015: 77, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 184, 2011: 125, ... ]