Кратък фирмен профил

Новоком АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Радишевско шосе 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114049058
Капитал (лв.): 90 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на метални конструкции и части от тях
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Изкупуване на предприятие по реда на глава осма, чл. 35 ЗППДОбП, производство на резервни части и нестандартно оборудване за селското стопанство, производствена и инженерингова дейност, привличане и управление на инвестиции, комисионна, спедиционна, складова и лизингова, превозна, рекламна и информационна дейност, агентство, представителство и посредничество, дистрибуция и международен пласмент, участие в други дружества или в тяхното управление.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.07.2009: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.05.2009: Новоком АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
19.05.2009: Новоком АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.05.2008: Съветът на директорите на "Новоком" - АД, Плевен, на основание...
08.05.2007: Съветът на директорите на "Новоком" - АД, Плевен, на основание...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Новоком" - АД, Плевен, на основание...
30.08.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.07.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.05.2005: Съветът на директорите на "Новоком" - АД, Плевен, на основание...
11.05.2004: Съветът на директорите на "Новоком" - АД, Плевен, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 652 пъти
[2016: 130, 2015: 42, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 102, 2011: 90, ... ]