Кратък фирмен профил

Дит Пропърти АДСИЦ - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. Триадица 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175311754
Капитал (лв.): 750 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.07.2018  Предстоящо - 30.11.2018 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
19.07.2018: ДИТ Пропърти АДСИЦ-София (DVV) ДИТ Пропърти АДСИЦ-София...
05.10.2017: ДИТ Пропърти АДСИЦ-София (DVV) Откриване на производство по...
28.07.2017: ДИТ Пропърти АДСИЦ-София (DVV) ДИТ Пропърти АДСИЦ-София ...
31.03.2017: ДИТ Пропърти АДСИЦ-София (DVV) ДИТ Пропърти АДСИЦ-София...
14.03.2017: ДИТ Пропърти АДСИЦ-София (DVV) ДИТ Пропърти АДСИЦ-София...
31.01.2017: ДИТ Пропърти АДСИЦ-София (DVV) ДИТ Пропърти АДСИЦ-София ...
20.05.2016: ДИТ Пропърти АДСИЦ-София (DVV) ДИТ Пропърти АДСИЦ-София...
02.11.2015: ДИТ Пропърти АДСИЦ-София (DVV) ДИТ Пропърти АДСИЦ-София ...
31.07.2015: ДИТ Пропърти АДСИЦ-София (DVV) ДИТ Пропърти АДСИЦ-София ...
28.05.2015: ДИТ Пропърти АДСИЦ-София (DVV) ДИТ Пропърти АДСИЦ-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 442 пъти
[2016: 189, 2015: 49, 2014: 41, 2013: 83, 2012: 141, ... ]