Кратък фирмен профил

Балканика Имоти АДСИЦ - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1421
бул. Арсеналски 7, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175449615
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2017 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващи инвестиране на набранита средства в недвижими имоти и вещни права върху надвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел представяното им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренди и/или последващата им продажба
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
10.05.2017: Балканика Имоти АДСИЦ-София (BD2) В БФБ-София АД са постъпили...
03.05.2017: Балканика Имоти АДСИЦ-София (BD2) Балканика Имоти АДСИЦ-София ...
29.03.2017: Балканика Имоти АДСИЦ-София (BD2) Балканика Имоти АДСИЦ-София...
27.03.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
14.03.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
20.02.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
01.02.2017: Балканика Имоти АДСИЦ-София (BD2) Балканика Имоти АДСИЦ-София ...
25.01.2017: Комисията за финансов надзор (КФН) откри производства по...
31.10.2016: Балканика Имоти АДСИЦ-София (BD2) Балканика Имоти АДСИЦ-София ...
03.10.2016: Балканика Имоти АДСИЦ-София (BD2) Балканика Имоти АДСИЦ-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 776 пъти
[2016: 308, 2015: 123, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 264, 2011: 272, ... ]