Кратък фирмен профил

Яско Комерс ЕООД - София


Контакти

София, 1220
бул. Илиянско шосе 3, логистичен център „Рожен“
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131447541
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Продукти и услуги:
Официален дистрибутор на Крафт Фуудс за регион София
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селско-стопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чужди лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантъорство, хотелиерство, рекламна дейност, всички други търговски сделки, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 416 пъти
[2016: 231, 2015: 16, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 84, 2011: 12, ... ]