Кратък фирмен профил

Грийнтрейд АД - София


Контакти

София, 1138
бул. Цариградско шосе 48-50
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200131044
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите
Общи събрания: Последно - 21.05.2019 
Предмет на дейност: Консултации и посредничество за придобиване и търговия с квоти емисии на въглеродни газове /вредни емисии/ с оглед нормативните изисквания на балгарското и европейското законодателство; финансиране, инвестиционно проектиране, консултантска дейност във връзка с възобновяеми енергийни източници; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и полезни модели, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юредически лица в страната и чужбина; извършване на всякаква друга дейност, която действащото в република българия законодателство допуска.
 

10.08.2010: Грийнтрейд АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
04.02.2010: Грийнтрейд АД - София свиква Годишно общо събрание на...
21.01.2009: Грийнтрейд АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 816 пъти
[2016: 383, 2015: 87, 2014: 63, 2013: 127, 2012: 228, 2011: 11, ... ]