Кратък фирмен профил

Агрогард - Георги Недев ЕТ - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Цар Симеон Велики 160, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833062387
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност на едро и дребно, производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животинск произxод /без дивечови кожи/ комисинерство, търговско представителство, маркетинг, изграждане и експлотация на търговски обекти, малки и средни предприятия в областта на селското стопанство, xранително-вкусовата промишленост, транспортна дейност, разработване и внедряване на теxнологии в селското стопанство, бартер, консигнация, търговия с резервни части за селскостопнски машини, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 135 пъти
[2016: 29, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 58, 2011: 2, ... ]