Кратък фирмен профил

Юрокапитал Битекс АД - София


Контакти

София, 1142
ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121047310
Капитал (лв.): 2 900 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 04.12.2012 
Предмет на дейност: Консултации, посредничество, строителство, управление, покупко-продажба на недвижими имоти, доставка на интернет, доставка на телефония, внос и износ на софтуер, хардуер и комуникационна техника, оказване на консултантски и информационни услуги в областта на компютрите и комуникациите, консултации на финансови институции, посредничество, агентство и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна и информационна дейност, маркетинг, внос и износ, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
16.04.2018: Във връзка с Решение на КФН № 356-ФБ/11.04.2018 г. за прилагане...
27.05.2013: Във връзка с Решение на СД на БФБ-София АД по Протокол №...
17.05.2013: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
07.12.2012: Юрокапитал Битекс АД-София (5EB) На проведено ОСА от 04.12.2012...
30.10.2012: Юрокапитал Битекс АД-София (5EB) Юрокапитал Битекс АД-София ...
29.10.2012: Юрокапитал Битекс АД-София (5EB) В БФБ-София АД са постъпили...
01.08.2012: Юрокапитал Битекс АД-София (5EB) Юрокапитал Битекс АД-София ...
11.07.2012: Юрокапитал Битекс АД-София (5EB) Уведомление по чл. 145 от...
21.06.2012: Юрокапитал Битекс АД-София (5EB) Уведомление по чл. 145 от...
20.06.2012: На 19.06.2012г. Доминант Финанс АД е продало 100 050 бр. акции...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 761 пъти
[2016: 96, 2015: 49, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 261, 2011: 283, ... ]