Кратък фирмен профил

Онтотекст АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200356710
Капитал (лв.): 16 068 801
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Общи събрания: Последно - 28.06.2019  Предстоящо - 20.10.2020 
Предмет на дейност: Извършване на научноизследователска дейност, разработване на технологии, свързани с представяне (кr) и компютърна лингвистика (сl/nlр), доставяне на софтуер за управление на знания(км), семинарен уеб (sемаnтiс wев) и уеб услуги (wев sеrviсеs) и всяка друга дейност, позволена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
10.12.2019: „Сирма“ с 5,5 млн. лв. печалба, но акциите поевтиняха с 2,3%...
20.02.2019: Увеличението на капитала на "Сирма груп" се провали Публичното...
24.01.2019: Сирма груп холдинг АД удължава предлагането на акции с 20...
23.01.2019: Онтотекст АД, водеща компания в областта на семантичните бази...
22.01.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
27.11.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
13.11.2018: "Сирма Груп" изпрати успешно трето тримесечие „Сирма Груп“...
02.11.2018: "Онтотекст" получи още 1.4 млн. еврофинансиране за проекти с...
09.10.2018: "Сирма груп холдинг" приключи сделката за дела на NEVEQ в...
08.10.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Информация от Дружеството...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 491 пъти
[2016: 762, 2015: 174, 2014: 74, 2013: 148, 2012: 367, 2011: 22, ... ]