Кратък фирмен профил

Воя Фасион ЕООД - Еленово - Бл


Контакти

Еленово - Бл, 2726
М-т Ушите
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 101539959
Капитал (лв.): 22 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; изкупуване, производство, преработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция; диворастящи плодове, билки, гъби, мед и пчелни продукти в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество, агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни, консигнационни, оказионни, лицензионни сделки; складови сделки; външнотърговски сделки; сделки с интелектуална собственост; превозни сделки в страната и чужбина; xотелиерски, туристически, ресторантъорски и импресарски услуги; лизинг; таксиметрови услуги; автосервизни услуги; ремонт, поддръжка и монтаж на битова теxника и електроника; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 191 пъти
[2016: 24, 2015: 17, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 87, 2011: 5, ... ]