Кратък фирмен профил

Био Майнинг АД - София


Контакти

София, 1138
бул. Цариградско шосе 48-50
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200363683
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Изготвяне на проекти и приложението им в областта на добив на нерудни полезни изкопаеми и скалнооблицовъчни материали, производствената, проучвателната, научно-изследователската, строителната, инженеринговата и маркетинговата дейност, транспортно, тунелно, хидротехническо и промишлено строителство, извършване на всяка друга дейност, която законодателството на република българия не забранява.
 

15.07.2014: В края на миналата седмица Стара планина холд е продало дяловото...
14.07.2014: Най-голямата кърджалийска фирма за пътно строителство...
11.08.2010: Био Майнинг АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
09.02.2010: Био Майнинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
18.06.2009: Био Майнинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
12.02.2009: Био Майнинг АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 884 пъти
[2016: 190, 2015: 136, 2014: 61, 2013: 123, 2012: 298, 2011: 82, ... ]