Кратък фирмен профил

Вини СА АД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
бул. България 11, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200369848
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на вина, ракии, други напитки и продукти на винарската промишленост, бутилиране, транспорт, търговия в страната и чужбина, изкупуване на грозде и плодове за промишлена преработка, ресторантъорство, хотелиерство, производство на селскостопанска продукция, транспортна дейност, търговия на едро и дребно със земеделска продукция и стоки на хранително-вкусовата промишленост, услуги и всяка друга дейност незабранена от закона.
 

28.04.2010: Вини СА АД - Асеновград свиква Годишно общо събрание на...
14.05.2009: Вини СА АД - Асеновград свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 522 пъти
[2016: 187, 2015: 52, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 162, 2011: 31, ... ]