Кратък фирмен профил

Силекса АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200480042
Капитал (лв.): 1 468 800
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, съобщително строителство, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.
 

01.10.2010: Силекса АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.10.2009: Силекса АД - Бургас свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 590 пъти
[2016: 323, 2015: 26, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 121, 2011: 45, ... ]