Кратък фирмен профил

Екопромет Груп АД - София


Контакти

София, 1784
ж.к. Младост-1, ул. Йерусалим 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200479321
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с метални руди и метали в първични форми
Общи събрания: Последно - 25.06.2019 
Предмет на дейност: Търговия с черни и цветни метали и сплавите им;обработка на черни и цветни метали; търговия с електронен скрап; доставка и търговия със стомана, стоманени изделия, машини, съоръжения и суровини; строителство, оборудване и експлоатация на всякакъв вид недвижими имоти - жилищни и офис сгради, вилни селища, хотели, заведения за хранене и други; търговия, управление, посредничество и мениджмънт на недвижими имоти; външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки; франчайзинг; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; ресторантъорство и хотелиерство; туристическа и туроператорска дейност в страната и в чужбина; логистика, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина; мениджмънт, маркетинг и реклама, всякаква друга дейност, за която няма законова забрана.
 

01.02.2010: Екопромет Груп АД - София свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 631 пъти
[2016: 196, 2015: 49, 2014: 55, 2013: 111, 2012: 194, 2011: 53, ... ]