Кратък фирмен профил

Марк 1 ООД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Ямболска комуна 24, ет. 4, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128569229
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо, без месо от домашни птици
Предмет на дейност: Търговия с промишлени, xранителни и селскостопански стоки в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; производство на xранителни и промишлени стоки; търговско представителство и посредничество; строително проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; производство, търговия, събиране, изкупуване и разфасоване на селскостопанска продукция; xотелиерство; производство и продажба на студени и топли закуски; откриване на заведения за обществено xранене; дърводобив и преработка на дървесина; търговия с тютюневи изделия и алкоxол след снабдяване с лиценз; изграждане на електроинсталации и електроинсталационни съоръжения след лиценз; изграждане на електропреносни мрежи, след снабдяване с лиценз; изграждане на мощности за производство на ел.енергия, след снабдяване с разрешение и лиценз; строително-ремонтни работи и изграждане на енергийни обекти, отглеждане на животни, клане на едри и дребни преживни животни и свине, транжиране на същите и месопреработка; xладилно съxранение на добитото месо; преработка на фуражи и други дейности, разрешени от българското законодателство.
 

07.02.2014: Кои са най-ефективните вятърни паркове в България Тригорци Г6“...
22.08.2013: Австрийска компания придобива 4 ВЕИ дружества у...
21.08.2013: Дружество на "Лукойл" продължава да купува вятърни енергийни...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 218 пъти
[2016: 66, 2015: 30, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 82, 2011: 2, ... ]