Кратък фирмен профил

Анелия Ангелова 1224 ЕООД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
ул. Георги Бенковски 1, вх. Б, ет. 2, ап. 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125553846
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Производство търговия, всякакъв вид битови услуги, транспорт, туризъм, селскостопански и външно - икономически дейности, свързани с търговията; внос и износ на стоки, позволени от закона, покупка на стоки или други вещи с цел да се препродават в първоначален, преработен или обработен вид - всички видове, които законът позволява за гражданския оборот; комисионни, спедеционни, лизингови и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост, рекламна дейност, издателска и печатарска дейност; валутни сделки; покупка на ценни книги с цел продажба; xотелиерски, ресторантъорски, туристически, счетоводни, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги и всички видове сделки, незабранени от закона; търговско представителство, посредничество и агентство; звуко и видео записи и тяxното разпространение; организиране и провеждане на забавни програми, дискотеки, озвучаване; сервиз на електроуреди; извършване и предоставяне на таксиметрови услуги, ремонт на всички видове мпс; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем както и всички видове строителни дейности; търговия с масла и смазочни материали. допълнение - производство на петрол и петролни продукти и други техни производни, в това число и биодизелово гориво. след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.
 

25.06.2009: Класацията Гепард за най-динамично развиващите се компании във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 447 пъти
[2016: 183, 2015: 14, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 101, 2011: 30, ... ]