Кратък фирмен профил

Александра Трейд ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ж.к. Лазур, ул. Абоба 4, ет.1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102903981
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, изграждане на локални мрежи и предоставяне на услуги, в т.ч. достъп до интернет, изработка и търговия с програмни продукти, изграждане и експлоатация на бензино - и газстанции, в т.ч. и търговия с газ пропан - бутан, петрол, масла и всякакви петролни деривати за промишлени и граждански нужди, търговия с цветни метали, експедиторска дейност, производство и търговия със селкостопански продукти, консултантска, лизингова дейност, транспортна дейност - автомобилен, въздушен, морски транспорт, отдаване на коли под наем /рена - а - кар/, спедиторска дейност, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и чужбнина, покупко - продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в пъровначален, прерботен или обработен вид, търговско представителство и посредничество /без процесулано/, комисионни, превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, инфромационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, финансово - счетоводни консултации и мениджмънт във всички области на търговията.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 200 пъти
[2016: 82, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 69, 2011: 4, ... ]