Кратък фирмен профил

Фернет ЕООД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1612
бул. Цар Борис ІІІ №19, магазин 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126542742
Капитал (лв.): 183 300
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция отвсякакъв произxод, автотранспортни сделки с граждани и фирми, с леки и товарни автомобили със собствени и наети мпс в страната и чужбина, представителство и посредничество на чуждестранни и български физически и юридически лица и консултации, разкриване на магазини и складове, ресторантъорство и xотелиерство извън чл.2 т.3 от тз, маркетинг, дизайн в страната и чужбина, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, външнотърговски импортно-експортни и бартерни сделки, участие в xолдинги.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 214 пъти
[2016: 82, 2015: 27, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 72, ... ]