Кратък фирмен профил

Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучър 103, ет.1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200447665
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Операции с недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.08.2013 
Предмет на дейност: Производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; посреднически услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
05.04.2018: Във връзка с Решение на КФН № 312-ФБ/02.04.2018 г. за прилагане...
05.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.03.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.03.2016: Цели 25 дружества са заплашени от спиране от търговия на...
15.03.2016: Емисиите на 23 дружества застрашени от временно спиране на...
20.08.2013: Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София (7N3) На проведено ОСА от...
16.07.2013: Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София (7N3) В БФБ-София АД са...
17.05.2013: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
05.07.2012: Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София (7N3) На проведено ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 012 пъти
[2016: 122, 2015: 50, 2014: 68, 2013: 136, 2012: 266, 2011: 128, ... ]