Кратък фирмен профил

Амик Инвест АД - София


Контакти

София, 1618
кв. Овча купел, ул. Любляна 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200512111
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 21.06.2017 
Предмет на дейност: Студена и топла обработка и преработка на метали, пластмаси, дърво и композитни материали, изработка, пластмент и монтаж на възли, детайли и изделия от горепосочените материали, строително- мантажна дейност, изработване и сервизна поддръжка на хладилни и топлинни инсталации, производство и търговия с уреди за използване на слънчева и други източници на енергия, внос, износ, търговски операции, експортна и реекспортна дейност, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, производство, внос, износ, изкупуване, продажба и препродажба на селскостопанска продукция в суров, обработен или преработен вид, спедиторска дейност, вътрешен и международен транспорт, транспортни и авторемонтни услуги в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина на местни и чуждестранни лица, фирми и компании, стопанско- инвестиционна дейност, разкриване и експлоатация на съвместни предприятия, магазини, супермаркети и други, производствени и търговски обекти, научно- изследователска, технологична, проектантска, конструкторска, инженерингова, трансферна и експериментално- производствена дейност, лицензионна, придобиване на обекти на интелектуалната собственост, маркетингова консултантска и рекламна дейност, туристически услуги, хотелиерство и ресторантъорство, артистично-импресарска дейност, търговия с произведения на изкуството, сервиз и експлоатация на механични и електронни апарати за забавни игри, всякакъв друг вид дейност, за която не съществуват законови забрани.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 241 пъти
[2016: 78, 2015: 23, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 97, ... ]