Кратък фирмен профил

Агроменидж АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Съборна No 14, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200549517
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 27001
Общи събрания: Последно - 20.04.2011 
Предмет на дейност: Извършване на дейност като обслужващо дружество по смисъла на закона за дружествата със специална инвестиционна цел, обслужване на акционерни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в земеделска земя и предоставяне на други свързани с тази дейност услуги; консултантски и посреднически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем или аренда на земеделски земи; управление на недвижими имоти, в т.ч. земеделски земи; консултантска дейност по управление и обработване на земеделски земи; инвестиционно консултиране на собственици на земеделски земи и производители на селскостопанска продукция; производство на селскостопанска продукция; изкупуване, съхранение, преработка и реализация на селскостопанска продукция; внедряване на нови технологии в земеделието и научно обслужване на зърнопроизводството; складови сделки; търговска дейност в страната и чужбина; както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
08.10.2012: Обещаната цена за ликвидация на "Еларг" отново беше...
11.09.2012: На позаспалия капиталов пазар в България през последните години...
15.02.2012: ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София (4EC) Във връзка с...
04.01.2012: Индустриален холдинг България АД излезе от инвестицията си в...
03.01.2012: Индустриален холдинг България АД е излязло от инвестицията си в...
03.01.2012: "Индустриален холдинг България" продаде дела си от 33% в...
25.11.2011: Ръководството на "ЕЛАРГ фонд за земеделска земя" съобщи, че...
16.08.2011: Преди около месец "Агроменидж" - обслужващото дружество на...
05.08.2011: Съдебната битка между "Еларг фонд за земеделска земя" и бившият...
04.07.2011: На 30 юни 2011 год. (дата на сетълмент) Агроменидж АД придобива...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 290 пъти
[2016: 103, 2015: 18, 2014: 27, 2013: 54, 2012: 95, 2011: 22, ... ]