Кратък фирмен профил

Теравойс ЕАД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни Връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200724639
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други услуги за населението, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Телекомуникации, провайдерски услуги, реклама, внос и износ, производство и разпространение на софтуерни продукти, издателска дейност, консултантски услуги, външно и вътрешно търговска дейност във всички разрешени от закона форми и всички видове стоки, лизингова и информационна дейност, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
 

05.04.2018: Печалбата на "Алтерко" нараства с 85% през 2017 г. Печалбата на...
08.03.2018: "Алтерко" отчете 84% ръст на нетната печалба през 2017 г....
27.02.2018: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ-София АД е постъпила следната...
27.02.2018: “Алтерко” продаде част от бизнеса си за 8,8 млн. “Алтерко”...
27.02.2018: "Алтерко" АД продава телекомуникационния си бизнес в Европа...
31.07.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно решение на СД на...
04.04.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление за промяна в състава на...
16.11.2016: Акциите на "Алтерко" са все по-близо до търговия на...
26.09.2016: "Алтерко" очаква 80% ръст на приходите си до 2020 г. Първичното...
10.03.2016: Втора IT компания подготвя борсов дебют в София Поредна IT...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 147 пъти
[2016: 47, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]