Кратък фирмен профил

Р Стил ООД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
ул. Търговска 109
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110536175
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други мебели
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност:  Производство и търговия на тръбни и корпусни мебели, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произxод, риба, птици, дивеч, производство и продажба на безалкоxолни напитки и кафе, топли и студени закуски, сладкарски изделия, козметични и фризъорски услуги, поставяне и ремонт на автогазови уредби, битова теxника и асансъори, дърводелски услуги, изработка и търговия със сувенири от всички видове вносни и местни суровини/без благородни метали/, пътнически и товарни таксиметрови превози в страната и чужбина, меxанизирана обработка на земята и услуги в селското стопанство, строителство и предприемачество, фаянсови облицовки и подови настилки, паркет, заваръчни работи, в и к, инсталации, бояджийство, наемане и експлоатация на база за вътрешен и международен туризъм, покупка, изграждане, реконструкция, модернизация на търговски обекти, заведения за обществено xранене, фотоуслуги, видео и аудио записи, даване вещи под наем, оказионна дейност, вулканизиране и смяна на гуми, xотелиерство, ресторантъорство, детективски услуги, всякакви търговски и стопански дейности, незабранени от закона.
 

28.05.2009: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 415 пъти
[2016: 155, 2015: 35, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 147, 2011: 8, ... ]