Кратък фирмен профил

Голд Инвестмънт Груп АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200738927
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на благородни и цветни метали
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 23.10.2018 
Предмет на дейност: Работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тя по занятие; внос, износ, търговия на едро и дребно; търговско представителство; сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
25.10.2018: Голд Инвестмънт Груп АД-София (IH4) На проведено редовно ОСА от...
09.10.2018: Голд Инвестмънт Груп АД-София (IH4) Поради липса на кворум,...
07.09.2018: Голд Инвестмънт Груп АД-София (IH4) В БФБ АД са постъпили...
27.03.2018: БФБ спря търговията с девет дружества заради неплатени...
26.03.2018: С решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД (Протокол №...
07.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
30.05.2017: Голд Инвестмънт Груп АД-София (IH4) На проведено ОСА от...
28.04.2017: Голд Инвестмънт Груп АД-София (IH4) В БФБ-София АД са постъпили...
06.03.2017: Голд Инвестмънт Груп АД-София (IH4) На проведено на 01.03.2017...
01.02.2017: Голд Инвестмънт Груп АД-София (IH4) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 570 пъти
[2016: 364, 2015: 63, 2014: 79, 2013: 159, 2012: 286, 2011: 241, ... ]