Кратък фирмен профил

Еми ООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Адам Мицкевич 1, вх. Б, ет. 3, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812187989
Капитал (лв.): 700 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Търговия с течни горива и компресиран природен газ; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, xотелиерска извън собственото жилище, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги, производство на филми, видео и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакъв друг вид дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 219 пъти
[2016: 68, 2015: 13, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 66, 2011: 11, ... ]