Кратък фирмен профил

ЕС 314 АД - София


Контакти

София, 1404
ул. Твърдишки проход 27, ет. 2, офиси 6, 7 и 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200755289
Капитал (лв.): 826 600
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиции в недвижими имоти; наем на недвижими имоти; търговско представителство и посредничество; вътрешно и външнотърговски сделки; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
 

03.02.2011: ЕС 314 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 501 пъти
[2016: 231, 2015: 59, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 139, 2011: 6, ... ]