Кратък фирмен профил

Тим ООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
бул. България 70
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104600755
Капитал (лв.): 30 000
 
 
 

Отрасъл: Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, алкохол, цигари, кафе; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна-вътрешен и международен транспорт; хотелиерска, ресторантъорска, туристическа, рекламна, информационна дейност; внос и износ и други дейности и услуги, не забранени от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 239 пъти
[2016: 77, 2015: 18, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 92, 2011: 5, ... ]