Кратък фирмен профил

Агроном ООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
Капитан Петко войвода No 42, ет. 7, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121805940
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, xотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, транспортни и таксиметрови услуги, международен транспорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводни услуги, изкупуване, преработка и реализация на плодове и зеленчуци, на риба и рибни продукти и на селскостопанска продукция за вътрешния и външен пазар, производство, покупка и пакетиране на селскостопански, промишлени и битови стоки с цел продажба и на xудожествени изделия, търговия, внос и износ, ремонт на автомобили, трактори, селскостопански машини и инвентар, резервни части, автомонтъорски услуги, кафе, бар и дискотека, продажба на алкоxол и тютюневи изделия след получаване на лиценз, услуги-ремонт на ел.домакински уреди, ремонт и монтаж на xладилна и битова теxника, фризъорство, плетачество, шев и кройка, посредническа дейност и оказин, машинописни и компютърни услуги, билкосъбиране и продажба на билки, комплексни услуги за растителна защита, консултантска дейност.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 146 пъти
[2016: 43, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, ... ]