Кратък фирмен профил

Монбат Рисайклинг ЕАД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200801562
Капитал (лв.): 35 182 402
 
 
 

Отрасъл: Рециклиране на метални отпадъци
Предмет на дейност: Рециклиране на акумулаторен и оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропилен; производство на олово, оловни сплави, полиетиленови и полипропиленови и полипропиленови материали; външна и вътрешна търговия; инженерингова и развойно - внедрителска дейност, придобиване оценка и продажба на патенти и лицензии; учредяване, придобиване и продажба на дружества; финансиране на собствени дружества; придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
27.04.2018: Българската "Монбат" открива дейност в Австрия "Монбат" АД ще...
08.11.2017: Българската металургия се поздрави за ръста на производството и...
03.11.2017: Откpихa 111 тoнa oпacни oтпaдъци в пpoмишлeнaтa зoнa нa...
27.09.2017: Моnbаt купува рециклиращ завод в Италия Българското дружество...
27.09.2017: Монбат АД-София (5MB) Уведомление от Дружеството относно...
18.08.2017: "Монбат" купува акумулаторна фирма от Тунис Производителят на...
23.11.2016: "Mонбат" ще произвежда алтернативни батерии "Mонбат" е учредил...
27.01.2015: Консолидираните нетни приходи от продажби на дружествата от...
27.01.2014: "Монбат" с двуцифрен ръст на печалбата и продажбите Печалбата...
19.12.2013: В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 859 пъти
[2016: 235, 2015: 99, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 341, 2011: 66, ... ]