Кратък фирмен профил

Нелко 22 ООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1616
ул. Беловодски път 15-17, ет.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130924462
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 10.04.2019 
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги, хотелиерство и ресторантъорство, сделки с недвижими имоти, превозна и спедиторска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, всякаква незабранена от закона дейност.
 

16.11.2012: Парк за един Промоцията 500 декара от Западния парк за 25...
16.11.2012: Промоцията 500 декара от Западния парк за 25 години, и то без...
21.09.2012: Търговец на горива пожела Западния парк на София Нелко 22” е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 354 пъти
[2016: 149, 2015: 23, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 120, ... ]