Кратък фирмен профил

Мерк България ЕАД - София


Контакти

София, 1505
ж.к. Сердика Офиси, Ситняково 48, ет. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200836780
Капитал (лв.): 1 812 247
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Търговия на едро с лекарствени продукти и химични продукти след получаване на изискваните по закон лицензии, разрешения, одобрения и регистрации, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 292 пъти
[2016: 101, 2015: 19, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 116, 2011: 4, ... ]