Кратък фирмен профил

Сий Пропърти АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Сердика 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200811695
Капитал (лв.): 7 273 776
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, сделки с недвижими имоти, проектиране, строителство и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, отдаване под наем на имоти, дизайн и обзавеждане, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантъорство, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 325 пъти
[2016: 107, 2015: 49, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 118, ... ]